Εξειδικευμένα πλαστικά είδη (for life science applications…..)

Διήθηση: Φίλτρα διήθησης-συστήματα διήθησης-μεμβράνες-φιλτρα σύριγγας για διάφορες εφαρμογές  κλπ…..