ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διεύθυνση : Φανερωμένης 1, Ιωάννινα
(Κόμβος Νεοχωρόπουλου, Περιφερειακή Οδός)
Τ.Κ.: 45332
Τηλ.: 26510 44003
Fax.: 26510 48995
email 1: epirchem@otenet.gr
email 2: info@epiruschemicals.gr
Υπεύθυνη : Κλεοπάτρα Γκουβά