Εργαστηριακός Εξοπλισμός

Τιμή  1 X Π/50:   58,00

Προσφορά 2 Χ Π/50:

Τιμή 150,00€

ΦΙΛΤΡΑ ΣΥΡΙΓΓΑΣ 25mm 0,45μm

POLYETHYLENSULFON MEMBRANE WITH PP HOUSING.