Εργαστηριακά Αναλώσιμα

Τιμή 1 Χ Π/100:  25.00

Προσφορά 4 Χ Π/100:    90.00

ΒΑΡΚΑΚΙΑ ΖΥΓΙΣΕΩΣ ΠΟΛΥΣΤΥΡΕΝΙΟΥ (PS) 90X90MM