απευθυνόμαστε σε:

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Εργαστήρια αναλύσεων τροφίμων, νερών, ποτών, αναψυκτικών, γάλακτος, ζωοτροφών, μετάλλων κ.λ.π

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΕΝΤΡΑ-ΥΓΕΙΑΣ ΙΑΤΡΟΙ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ και ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ