Περιγραφή

Χημικά προιόντα βιομηχανικής- φαρμακευτικής καθαρότητας-ειδικών εφαρμογών

(π.χ. Υδροχλωρικό, θεικό, νιτρικό ,οξικο,κιτρικό οξύ —- καυστική σόδα, καυστική ποτάσα —–  βόρακας, διτανθρακική σόδα, χλωριούχος ψευδάργυρος, υδρύαλος κ.λ.π.)

lactose, glycerol, stearine, nipasol, sorbitol, castor oil… κ.λ.π.

Ειδικά χημικά προιόντα επεξεργασίας νερού πισίνας

4

(π.χ. υγρό, στερεό χλώριο , αλγοκτόνα κ.λ.π.)